Ar-Ge

Başarımızı; iş mükemmelliği ve kurumsallaşma konuların- da hizmet veren Ar-Ge ve bünyesindeki TKY ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla sağlamaktayız.

Türk ve dünya tekstil sektöründe; deneyimli uzman kadrosuyla, çağın gerektirdiği modern teknoloji donanımlı fabrikamızda üretilen zengin çeşitteki battaniye ve kumaşlarımızla aranılan olmanın sorumluluğunun bilincinde önde bir dünya markası olma hedefindeyiz. Niteliği ve zamanında ürün teslimi ile varız… Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) çalışmalarımıza sürekli yatırım yaparak, TKY (Toplam Kalite Yönetimi) doğrultusunda yerinde eğitimi gerçekleştirerek ve bir grup kalite kontrol uzmanlarımızla tüm ürünleri baştan aşağı kontrol ederek en iyi verimi elde ederiz… İyi yapılanmış bir şirket olarak; kalkınmanın itici güçlerinden biri olduğumuz gibi kendimize yeten, sağlıklı ve verimli üretimlerimizle, güçlü, çağdaş, güvenilir ve aranan olmak ilk şartımızdır!..


Son yılların baş döndürücü bir hızla bilgi akışı içinde olması, dikkatlerimizi küresel bir büyüme stratejisine yöneltmemizi zorunlu kılmaktadır. Söz konusu etkenler içinde, öncelikli olarak iş için gerekli olan bilgi girdisini sağlayan teknoloji gelmektedir. Bu ise beraberinde birçok zorluğu getirmektedir. Çünkü; bilgi almak tek başına yeterli değildir; karar almada tıkanmayı engellemek ve başarmak da gerekir. Yeni pazarlar, yeni müşteriler, daha uzun ömürlü ürün döngüsü ve daha iyi maliyet kontrolü gibi pek çok fırsat ortaya çıkacaktır.


Ayrıca; küreselleşme, bilgi ve tecrübe kazanmak ve riski azaltmak için diğer küreselleşen ortaklarla bir araya gelme fırsatı yaratmaktadır. Diğer yandan, aynı süreç, birçok zorluğu da beraberinde getirmektedir: Artan müşteri beklentileri, yeni ve çok farklı rakipler, farklı medeniyet ve kültürler ve de kapsamı devamlı gelişen yasal düzenlemeler söz konusu zorlukların başlıcalarıdır. Ancak; buradaki en can alıcı nokta, yeni pazarlarda iş yapmaktan çok, küresel bir vizyon etrafında tüm şirketin tek bir vücut olabilmesini sağlamaktır. ışte bunu yapabilmek ve kalıcı bir başarı elde edebilmek için kendimizi ve tüm çalışanlarımızı gerçek küresel bir akıl geliştirecek şekilde hazırlamamız büyük önem taşıyor.


Doğru stratejileri belirler ve çağdaş yönetim becerilerini geliştirirsek başarı kaçınılmaz olacaktır. 21.yüzyılın iş dünyasındaki liderler, kafalarını kullanmayı öğrenmiş kişiler olacaktır. Bizler başarımızı; iş mükemmelliği ve kurumsallaşma konularında hizmet veren ARGE (Araştırma ve Geliştirme) ve bünyesindeki TKY (Toplam Kalite Yönetimi) ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla sağlamaktayız… "Daha iyi, daha keyifli, daha uzun yaşanan; yaşandıkça ve yaşlandıkça bilgeleştiren ve dinginleştiren; daha üretken, sevecen, hoşgörülü, iyimser, güvenli; daha az eleştirip daha çok öven; ilgi ve sevgi göstermeyi, taktir etmeyi bilen; dostluğa ve sınırsız yardımseverliğe öncelik veren; beden, ruh, akıl örgüsü tam bir işbirliği halinde tıkır tıkır ve kusursuz işleyen; daha iyi uyuyan, koklayan, işiten, gören, düşünen ve yaşayan; daha düzenli ve dengeli beslenen; egzersizin önemini bilen; daha neşeli ve daha uzun bir hayat için" verdiğiniz mücadelede biz de sorumluluğumuzun bilincinde olarak, sizler için yaratıyoruz.


Biliyoruz ki, başarı için, “BÜYÜK RESMİN GÜLMESİ” gerekiyor!.. Gelecek; kendi geleceklerini, kendileri yaratma cesaretini gösterebilenlerin olacaktır!..